Rekisteri- ja tietosuojaseloste

päivitetty 18.7.2018

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation)

Rekisterinpitäjä

Taru Kivekäs
2010452-8
Annankuja 158
32440 Alastaro
[email protected]saarisuontila.fi 
0403520885

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Taru Kivekäs

Henkilörekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitu
s

Keräämme tietoja asiakassuhteen hoitamiseksi, tarjotaksemme sinulle hyödyllisempää ja kustomoitua sisältöä, parantaaksemme palveluiden laatua ja kehittääksemme uusia palveluita.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus (verkkokauppa- ja erillisten tuotteiden ja palveluiden ostaminen) ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten facebook.com/Saarisuon-tila -sivulta ja saarisuontila.fi -sivustolta. Tällöin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Rekisteröitävät tiedot ja niiden säilytys

Keräämme seuraavia henkilötietoja: Nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, käytetyt tuotteet ja palvelut sekä verkkotunnistetiedot.

Säilytämme henkilötietoja

 • verkkokaupassa viiden vuoden ajan
 • sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan (verkkokaupan kuitit)
 • kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan paperisena kirjanpitotoimistolla
 • sähköpostiohjelmassa (ActiveCampaign) niin kauan kun haluat vastaanottaa sähköposteja
 • G Suiten sähköpostissa, jos olet ollut yhteydessä meihin
 • tietokoneen kovalevyllä (vain laskutusasiakkaat)
 • verkkokurssin tietokannassa

emme säilytä henkilötietoja paperisena lukuunottamatta kirjanpitoaineistoa

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Uutiskirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole saarisuontila.fi -sivuston hallinnassa, eikä saarisuontila.fi vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Evästeet

Yritys kerää tietoja saarisuontila.fi -sivustolla vierailevilta henkilöiltä. Tietoja käytetään liiketoiminnan kehittämiseen sekä markkinoinnin kohdentamiseen. Evästeiden keräämisestä tulee automaattinen ilmoitus, kun henkilö ensimmäisen kerran saapuu sivustolle. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa. Evästeiden keräämisen voi estää kaikilta verkkosivuilta asentamalla asiaa hoitavan lisäosan, esimerkiksi Disable Cookies -lisäosan Chromelle (http://singleclickapps.com/disable-cookies/).

Rekisterin suojaus

Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei ulkopuolisilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tuotteen tai palvelun tilaamisen yhteydessä ja henkilön liittyessä itse sähköpostilistalle, tai päivittäessä omia tietojaan.

Tietojasi vastaanottavat

 • yrityksemme ja sen työntekijät

Henkilötietojen käsittely

Seuraavat tahot voivat käsitellä meille antamiasi henkilötietoja. Kaikki tahot eivät käsittele kaikkia tietoja.

 • yrityksemme ja sen työntekijät
 • valitsemasi maksunvälittäjä, joka vastaanottaa maksun verkkokaupassa (Checkout Finland Oy, oma pankkisi, luottokorttiyritykset, PayPal)
 • suomalainen tilitoimisto Tuu-Ma Oy, joka kirjaa tilaukset kirjanpitoomme
 • suomalainen IT-yritys WP-Cloud, joka ylläpitää verkkosivujamme
 • ActiveCampaign-sähköpostiohjelma. ActiveCampaign sijaitsee EU:n ulkopuolella ja se on EU-U.S. Privacy Shield -sertifioitu yritys, joka vastaa omalta osaltaan tietojesi turvallisuudesta ja eurooppalaisten tietoturvavaatimusten (GDPR) noudattamisesta.
 • Facebook Inc., joka sijaitsee EU:n ulkopuolella ja on EU-U.S. Privacy Shield -sertifioitu yritys.
 • Booking.com/hotelliketju, joka vastaa omalta osaltaan tietojesi turvallisuudesta ja eurooppalaisten tietoturvavaatimusten (GDPR) noudattamisesta.
 • Airbnb -majoituspalvelu. Airbnb sijaitsee EU:n ulkopuolella ja se omalta osaltaan tietojesi turvallisuudesta ja eurooppalaisten tietoturvavaatimusten (GDPR) noudattamisesta.

Tietojen tarkastusoikeus, korjaaminen, siirto ja käsittelyn rajoittaminen

Saarisuontila.fi ei tarkista jäsenen antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole jäsenten käytettävissä. Rekisterin ylläpitoon tarvittavat tiedot poistetaan jäsenen tunnistetiedoista sen jälkeen, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeellista.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojansa siirrettäväksi joko itselleen tai toiselle palveluntarjoajalle. Siirto ei automaattisesti aiheuta tietojen poistamista, vaan sitä on vaadittava erikseen.

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa markkinointiin klikkaamalla jokaisen sähköpostin lopussa olevaa linkkiä. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa käsittelyä eli poistaa tietonsa eli “tulla unohdetuksi”, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä. Tietojen poistamiseksi tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Tämä seloste on päivitetty 18.7.2018